Hvad er Crossfit?

CrossFit er en funktionel træningsform hvor hele kroppen trænes. Træningsformen dækker både over styrke- og konditionstræning, vægtløftning og gymnastik. Træningen er bygget op omkring varierende funktionelle øvelser og bevægelser, som udføres med relativt høj intensitet (1).

CrossFit er gennem de sidste to årtier blevet mere og mere populært med stadig flere udøvere i Danmark og på verdensplan (1) (2). Samtidig med den øgede popularitet, er der udkommet flere artikler i populære nyhedsmedier, som især er baseret på ekspertudtalelser, der giver udtryk for hvordan CrossFit forårsager mange skader og sågar er farligt (2). Overskrifter som “Chiropractors warn: CrossFit may be killing you”(3), eller “Why we caution people to stay away from CrossFit” (4) eller den danske der har været udgivet i Politiken “Læger advarer: Populær CrossFit giver mange skader” (5), har angiveligt været med til at opbygge overbevisningen i mange kredse om at CrossFit er farligt.

Ovenstående er baseret på ekspertudtalelser i blogpost-artikler, artikler i nyhedsmedier men også fra ekspert-konsensus publiceret i videnskabelige tidsskrifter. Udtalelserne afspejler derfor hvad nogle fysiske trænere, fysioterapeuter, læger og andre behandlere ser i klinikken og må vurderes at være udtryk for deres erfaringer og teoretiske forståelse af skader, træning generelt samt deres (større eller mindre) kendskab til træningsformen CrossFit.

Men er sporten virkelig farlig, eller generelt mere skadelig end andre sportsgrene og træningsformer? Denne artikel vil belyse omfanget af det påståede “skadesproblem” i CrossFit, samt hvad den videnskabelige litteratur egentlig viser omkring skadesrisikoen.

Er udtalelser fra eksperter valide kilder?

Man skal ikke være særligt velbevandret indenfor videnskabelig metode for at vide, at ekspertudsagn ligger på det laveste trin i evidenshierarkiet, når man snakker kvalitet af evidens. Sagt på en anden måde: Ekspertudtalelser og casebeskrivelser er ikke en pålidelig eller anerkendt metode, til at vurdere skadesrisiko i forbindelse med sport eller CrossFit for den sags skyld.

Til dette anbefales at man bruger incidens- eller prævalensstudier, og gerne af prospektiv karakter, dvs. studier hvor man følger en (gerne stor) gruppe af udøvere i en given periode og registrerer hvor mange skader (cases), der opstår i forhold til det samlede antal af udøvere, der deltager. Endnu bedre registrerer man også den samlede mængde af eksponering til træning, for at få et udtryk for incidensrate, f.eks incidensrate pr. 1000 time dyrket CrossFit. På den måde kan man sammenligne skadesrisikoen i CrossFit med den, der er fundet i andre sportsgrene.

Billede fra: https://jacobbeermann.dk/blog/du-kan-laere-af-alle/evidenshierarki/

Kan man blive skadet af at dyrke CrossFit?

Ja, naturligvis kan man godt blive skadet af at dyrke CrossFit – ligesom man kan i alle andre sportsgrene der involverer belastning på kroppens strukturer.

Derfor kan det ikke undre nogen, at klinikere som læger og fysioterapeuter fortæller, at de oplever personer der henvender sig med skader og problemer der beskrives som relateret til, eller direkte forårsaget af CrossFit. Der er de senere år publiceret studier der viser, at der det seneste årti er flere og flere der henvender sig med CrossFit relaterede problematikker på sygehuse i USA (3). Dog er en mulig sammenhæng her, at flere og flere dyrker CrossFit, hvorfor sundhedsprofessionelle også vil se flere CrossFit relaterede problematikker.

Kigger man på belastnings karakteristika i CrossFit, er der flere aspekter af træningsformen, der udsætter udøveren for relativt høje arbejdskrav. Man skal flytte tunge vægte og der er i den forbindelse store krav til stabilitet og dét at kunne holde et led i neutral stilling. Derudover er der, på grund af de øvelses standarder der er indenfor CrossFit, også specifikke krav til relativt store bevægeudslag og at diverse led føres gennem fuld (eller tæt på fuld) range of motion. Særligt i vægtløftnings- og gymnastik-øvelserne der udføres i CrossFit, vil der også være høje tekniske krav til udførsel af øvelserne.

Udover ovenstående vil der også være pludselige retningsskift i vægtløftningen samt høje impacts/spidsbelastninger som vi ser særligt i f.eks boxjumps, hvor der ses høje belastninger på f.eks. ankelled, achillessene og lægmuskulatur. En arbejdskravs- og bevægelsesanalyse af CrossFit og øvelserne heri kan give et fint teoretisk fundament for at forstå skaderne, der potentielt kan opstå, samt give nogle teoretiske hypoteser omkring risikoen, men det er altså igen, ikke den korrekte måde, til at drage konklusioner på den egentlige skadesrisiko.

Har nogen så undersøgt skadesrisiko i CrossFit på den “korrekte” måde?

Det korte svar er JA! Siden 2013, er der kommet stadig flere epidemiologiske studier ud hvert år, der har undersøgt skader i CrossFit. Ikke alle studier, er af lige høj kvalitet, men især de senere par år, er der kommet prospektive studier ud, der har fuldt en gruppe CrossFittere og vurderet antallet af skader.

Så lad os se lidt på den reelle skadesrisiko i CrossFit med udgangspunkt i den eksisterende videnskabelige litteratur.

For at vurdere hvor stor skadesrisikoen er i CrossFit/funktionel fitness, skal man først sætte sig ind i hvordan skader både opgøres og defineres, da disse gøres på forskellige måder i forskellige studier. I den videnskabelige litteratur opgøres omfanget af skader på flere forskellige måder.

De fleste skader defineres på baggrund af det der kaldes timeloss – altså tid væk fra vanlig træning (6) (7) (8) (9) (10). Det betyder at deltagerne vurderer om de har haft en tilstand i et led eller en kropsdel, der har gjort at de har været nødt til at ændre eller stoppe deres træning.

Skader i forskellige sportsgrene opgøres typisk i det der hedder incidens rate pr. 1000 timers eksponering (IR/1000 timer) (11). IR/1000 timer udregnes ved følgende formel:

I litteraturen indenfor CrossFit / funktionel fitness, rapporteres skadesincidensen på mellem 0,74 og helt op til 36 skader pr. 1000 træningstimer. Dog ligger langt størstedelen af resultaterne på mellem 2 og 4 skader pr. 1000 timers træning. Derudover finder studierne at mellem 12 og 74% af deltagerne, har haft minimum én skade ifm. CrossFit. En af fordelene ved at opgøre skader i skadesraten per 1000 udøvet time, er at det muliggør sammenligninger på tværs af sportsgrene. I den videnskabelige litteratur ses det at skadesrisikoen i CrossFit er sammenligelig med lignende sportsgrene som Gymnastik og Vægtløftning. Dertil er risikoen for skader i CrossFit lavere end sportsgrene som f. eks fodbold, ishockey og løb. Altså sportsgrene der ellers ikke per tradition kladres for at være decideret farlig eller dårlig for kroppen.

Konklusion anno 2021

Med afsæt i ovenstående må det siges, at CrossFit ser ud til at være en relativt sikker træningsform, og at skaderne langt oftest er af mild til moderat karakter. Endvidere kan det konkluderes, at teorier og påstande omkring at CrossFit skulle være farligt eller særligt skadende, ikke kan bakkes op af den videnskabelige evidens, som der findes på området.

Risk vs. reward

Udover at CrossFit ikke er så farligt, som visse medier gør det til, kan man også argumentere for at risikoen for potentielt at blive skadet, opvejes af de mange fordele som træningsformen har på forskellige fysiske og psykiske aspekter. CrossFit har vist sig at gøre udøvere stærkere, forbedre det kardiovaskulære system, forbedre balance og koordination, samt booste velvære og trivsel (13). CrossFit har derudover også vist sig at have potentielle helbredsfordele hos ældre, cancerramte og diabetespatienter (4) (5) (6).

Take home message

CrossFit er ikke farligt!

Skaderne er typisk milde til moderate af karakter

CrossFit har en lang række helbredsmæssige fordele

Summa summarum betyder det altså, at tager man udgangspunkt i den eksisterende videnskabelige litteratur er konklusionen anno 2021, at risiciene ved at dyrke CrossFit i meget høj grad opvejes af fordelene!

Frygt for skader bør derfor, generelt set, på ingen måde afholde folk fra enten at starte til CrossFit eller fortsætte træningsformen.

Hos CrossFys er vi specialiseret indenfor behandling og genoptræning af CrossFittere, så hvis du aktuelt har en skade/skavank der begrænser dig i din træning, så henvend dig på hej@crossfys.dk eller book en tid til konsultation i enten Odense eller København.

Referencer

1. The Box [Internet]. 2012. Origins of CrossFit; [cited 2021 Apr 15]. Available from: https://www.theboxmag.com/training/origins-of-crossfit-9629/.

2. About Affiliation [Internet]. [cited 2021 Apr 15]. Available from: https://www.crossfit.com/affiliate.

3. Chiropractors warn: CrossFit may be killing you | news.com.au — Australia’s leading news site [Internet]. [cited 2021 Oct 22]. Available from: https://www.news.com.au/lifestyle/fitness/chiropractors-warn-crossfit-may-be-killing-you/news-story/ac0860b6d3748d8d009003f44dd1d8f4.

4. Why we Caution People to Stay Away from CrossFit [Internet]. [cited 2021 Oct 22]. Available from: https://www.mindpumpmedia.com/blog/why-we-caution-people-to-stay-away-from-crossfit.

5. Læger advarer: Populær crossfit giver mange skader. Politiken [Internet]. 2013 [cited 2021 Oct 19]. Available from: https://politiken.dk/forbrugogliv/motion/art5479520/L%C3%A6ger-advarer-Popul%C3%A6r-crossfit-giver-mange-skader.

6. Lima PO, Souza MB, Sampaio TV, Almeida GP, Oliveira RR. Epidemiology and associated factors for CrossFit-related musculoskeletal injuries: a cross-sectional study. J Sports Med Phys Fitness. 2020; 60(6):889–94.

7. Sprey JWC, Ferreira T, Lima MV de, Duarte A, Jorge PB, Santili C. An Epidemiological Profile of CrossFit Athletes in Brazil. Orthop J Sports Med [Internet]. 2016 [cited 2021 May 30]; 4(8). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5010098/.

8. Tafuri S, Salatino G, Napoletano PL, Monno A, Notarnicola A. The risk of injuries among CrossFit athletes: an Italian observational retrospective survey. J Sports Med Phys Fitness. 2019; 59(9):1544–50.

9. Summitt RJ, Cotton RA, Kays AC, Slaven EJ. Shoulder Injuries in Individuals Who Participate in CrossFit Training. Sports Health. 2016; 8(6):541–6.

10. Weisenthal BM, Beck CA, Maloney MD, DeHaven KE, Giordano BD. Injury Rate and Patterns Among CrossFit Athletes. Orthop J Sports Med [Internet]. 2014 [cited 2021 May 30]; 2(4). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4555591/.

11. Stephanie. Rate ratio / Incidence Density Ratio. Statistics How To [Internet]. 2015 [cited 2021 May 18]. Available from: https://www.statisticshowto.com/rate-ratio-incidence-density-ratio/.

12. Rodríguez M, García-Calleja P, Terrados N, Crespo I, Del Valle M, Olmedillas H. Injury in CrossFit®: A Systematic Review of Epidemiology and Risk Factors. Phys Sportsmed. 2021; 1–8.13. What is the CrossFit Community All About? Mag Mile Crossfit [Internet]. 2019 [cited 2021 Apr 21]. Available from: https://magmilecrossfit.com/what-is-the-crossfit-community-all-about/.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.