3 tips til at undgå rhabdomyolyse i CrossFit

CrossFit bliver i visse trænings- og fitness kredse, samt af og til i de gængse nyhedsmedier, klandret for at indeholde en særlig høj risiko for at blive skadet og oveni købet kunne udvikle den potentielt farlige lidelse Rhabdomyolyse (1). I denne artikel kigger vi nærmere på hvad Rhabdomyolyse er for en størrelse samt hvad man kan gøre for at undgå at det opstår.

Hvad er rhabdomyolyse?

Rhabdomyolyse, er en tilstand der karakteriseres ved nedbrydning af tværstribet skeletmuskulatur, hvor der udskilles intracellulære enzymer (2). Kreatinkinase (CK), er et enzym, der medvirker til at levere energi til f.eks. at lave en sammentrækning af en muskel. Når muskelvæv nedbrydes, udskilles kreatinkinase i blodet. Normalværdien for dette enzym er 50-200 U/l. Mænd over 60 kan have værdier op til 370 U/l (3). Generelt, hvis CK niveauerne er fem gange højere end normalværdien eller over 5000 U/l stilles diagnosen rhabdomyolyse (4). En risiko i forbindelse med rhabdomyolyse er, at større mængder af myoglobin kan udskilles til blodbanen. Myoglobin er musklernes ”røde farvestof”, der normalt binder ilt i musklerne. Under normale omstændigheder er myoglobin ikke et stof, der kommer ud i blodbanen. Når det gør, bliver det et toxin og skal derfor udskilles via nyrerne (5). Dårligt fungerende nyrer, særligt høje koncentrationer af myoglobin i blodet, eller ubehandlet rhabdomyolyse kan enten isoleret eller kombinerede tilfælde medføre nyresvigt. Dette kan betyde, at rhabdomyolyse i visse tilfælde potentielt kan føre til nyresvigt, hvilket i ubehandlede tilfælde kan betyde at patienten dør (2).

Hvordan opstår det?

Rhabdomyolyse kan opstå af en række forskellige årsager bl.a. ved længerevarende kompression af muskelgrupper f.eks. hos ældre der er faldet og ikke kan komme op eller ved traumatiske muskellæsioner f. eks ifm. trafikuheld (2). Rhabdomyolyse kan også opstå som følge af uvant træning og kaldes i disse tilfælde ”Exertional rhabdomyolysis” eller træningsinduceret rhabdomyolyse (TR).

Træningsinduceret Rhabdomyolyse

Træningsinduceret rhabdomyolyse forekommer i de fleste tilfælde hos personer der laver særligt uvant eller ekstremt hård træning. Tilfælde af TR er set i forskellige sportsgrene og træningsformer herunder f.eks. spinning (6) og svømning(7). Derudover er der også set tilfælde hos personer i militæret(8), hos marathonløbere (9) og hos en wrestling atlet der i preseason træning, udførte en times træning med diverse øvelser som wall-sits, squats, sit-ups, push-ups, lunges, og plyometrisk hop(10). Graver man lidt dybere ned i den videnskabelige litteratur, finder man casestudier med mere obskure tilfælde af TR. Et casestudie beskriver en 12-årig der fik TR efter af have udført 250 jump squats, som straf for at have snakket i klassen. Fire dage efter alle disse jump squats stiger hans kreatinkinase niveau til 244,006 IU/L (11)!. Et andet tilfælde med en bodybuilder der fik TR, da han begyndte at indtage 80 gram kreatinpulver dagligt (16 gange det anbefalede daglige indtag) og gjorde dette over en periode på fire måneder, samtidig med at køre to trænings sessioner om dagen, 10 dage før en konkurrence (12).

“When it comes to exertional rhabdomyolysis, only one common cause exists: too much, too fast, too soon of an exercise too novel.”

– Eichner (2011)

Rhabdomyolyse i forbindelse med CrossFit

CrossFit er tidligere blevet postuleret i diverse nyhedsmedier som værende særligt risikofyldt for udviklingen af rhabdomyolyse. American College of Sports Medicine (ACSM) pulblicerede i 2010 konsensus artikel omkring såkaldte Extreme Conditioning Programs (ECP) hvori CrossFit indgår (13). I artiklen udtrykkes en bekymring omkring TR i forbindelse med ECP herunder CrossFit, hvor træningsformen i visse tilfælde indbyder til at man anstrenger sig til grænsen for – og nogle gange ud over, udmattelse, hvilket vurderes at øge risikoen for TR.

I de senere år er der også blevet rapporteret om episoder af TR i forbindelse med Funktionel Fitness og CrossFit. En En funktionel fitness konkurrence i Kolding i 2017, indeholdt for en stor del af deltagerne et event (workout) der hed 3 runder: 40 cal assault bike, 40 GHD-situps og 7 dødløft på 100 kg. Uden at kunne drage sikre kausale slutninger, lader det til at de 120 GHD-situps, udført i en relativt kort og intensiv workout var for meget for mange af deltagerne. I hvert fald ente 14 af deltagerne med at blive indlagt med rhabdomyolyse, efter at være mødt op på hospitaler rundt omkring i Danmark med bl.a. smerter og kraftigt muskelømhed i maveregionen (14, p. 2). Derudover findes der en række publicerede casestudier med CrossFit udøvere, der er blevet indlagt med TR forbindelse med træningen, herunder et dansk studie, der beskriver en 35-årig kvinde der i tre dage har lavet intensiv kajakroning og lavet uvant mange kropshævninger (15). En anden, ellers træningsvant kvinde, fik rhabdomyolyse efter sin første CrossFit workout bestående af pushups, plyometrisk træning og vægtløftning (16).

Rapporteringer som disse tyder på at CrossFit er endnu en sportsgren, der kan medføre rhabdomyolyse. Spørgsmålet der står hen i det uvisse, er så, hvor stor risikoen for rhabdomyolyse egentlig er i forbindelse med udøvelse af Crossfit, samt om den er større end i andre sportsgrene.

Forekomsten af rhabdo i CrossFit

Det er svært at finde tal på hvor mange personer der årligt får rhabdo, da grænseværdien for kreatinkinase som diagnosekriterie for rhabdo varierer. I USA berettes der om en årlig incidens på ca. 26,000 personer, der indlægges på grund af rhabdo (17). Et retrospektivt studie med data indsamlet fra hospitals journaler mellem 2003-2015, viste en incidens rate på 1,06 tilfælde af rhabdo per 100,000 levede år (person years). I et andet studie fra 2004, der inkluderede rutinemæssig måling af CK-niveauer hos alle traume patienter på intensiv afdelingen, over en fem årig periode, fandt man at rhabdo var til stede i 85% af tilfældene(18). Diagnosticeringen af rhabdo i militæret har de seneste år været stigende, i hvert fald i USA. De seneste tal er fra 2017, hvor der rapporteres om 40,2 tilfælde pr. 100,000 person years i USA (19). Der findes i skrivende stund ikke data i litteraturen omhandlende rhabdo ifm CrossFit, der gør det muligt at sammenligne direkte med andre sportsgrene eller incidensen blandt normalbefolkningen. Puljer man de studier, der har undersøgt forekomsten af rhabdomyolyse hos crossfittere, finder man at blandt 3800 deltagere rapporterede 11 deltagere at have haft diagnosticeret rhabdomyolyse. Hvilket svarer til at 0,26% af crossfitterne i studierne havde haft TR. Konklusionen synes derfor pr. 2021 med udgangspunkt i den videnskabelige litteratur, at være at risikoen for at få TR i forbindelse med Crossfit er lav. Der findes samtidig ikke noget litteratur, der indikerer at den skulle være større end i andre sportsgrene eller andre populationer i risiko for rhabdo eller TR.

Det skal du være opmærksom på

Symptomer du skal være særligt opmærksom på i forbindelse med mistanke om TR, inkluderer særligt udtalte muskelsmerter eller meget kraftig muskelømhed, samt mørk (colafarvet) urin, nedsat bevægelighed i påvirket område og hævelse. Hvis et af disse symptomer viser sig i særlig grad, eller de skulle vise sig i kombination samme dag eller dagene efter en hård træning, bør du kontakte egen læge eller henvende dig på nærmeste skadestue. I de fleste tilfælde vil kreatinkinase (CK) blive målt via en blodprøve. Generelt ses det at yngre, veltrænede og muskuløse personer at værdierne kan være højere end normalværdierne (3). Under indlæggelse behandles rhabdo typisk med intravenøst isotonisk saltvand. I svære tilfælde bliver folk indlagt på intensiv og hvis der opstår nyresvigt, behandles personer med rhabdomyolyse med dialyse (20). I nogen sjældne tilfælde kan rhabdo medføre at en muskelgruppe hæver så voldsomt op, at man udvikler den tilstand der hedder kompartmentsyndrom. Her må der i nogen tilfælde udføres en fasciotomi, hvilket er et kirurgisk indgreb, hvor hud og bindevævshinde omkring musklen skæres op for at lette trykket (2). Til dig der nu sidder med opspærrende øjne og galoperende hjerte og som allerede er i gang med at opsige dit abonnement i træningscenteret, kan vi berolige jer med at TR i langt de fleste tilfælde er ufarligt og ukompliceret. Det resulterer sjældent  i nyresvigt og akut kompartmentsyndrom hvor man skal skæres i, eller lægges i dialyse (21). I langt de fleste tilfælde og vores erfaring fra at tale med folk der har været indlagt med rhabdo, er at folk vil generelt havde det fint under indlæggelse og bliver primært indlagt til observation og udskrevet et par dage efter, når CK-værdierne er faldet til det normale.

Symptomer du skal være opmærksom på efter særlig hård eller uvant træning.

3 tiltag til at forebygge træningsinduceret

Som nævnt er det altså vigtigt at huske at træningsinduceret rhabdo er uhyre sjældent og kun endnu mere sjældent medfører langvarige og/eller alvorlige komplikationer. Dog bør man stadig som CrossFitter tage risikoen for TR alvorligt. I forbindelse med forebyggelse rhabdo har vi lavet en top 3 over hvordan du forebygger og sikrer dig at TR ikke opstår.

1. Undgå ‘ekstreme’ workouts

Med andre ord: Lad være med at gøre noget dumt! Noget dumt betyder i denne forbindelse, noget som du slet ikke har forberedt din krop på den foregående periode. Når man står over for en udfordring eller workout bør man tænke: ”Har jeg udsat min krop for noget der bare minder om det her, på det seneste?” eller ”har jeg forberedt min krop fornuftigt til det jeg står overfor her?”. Hvis svaret er ”Nej” så bør du enten lade være med at lave workouten eller skalere i mængde, intensitet og/eller øvelsesvalg indtil svaret er ”JA”.

2. Fornuftig træningsplanlægning

Det lyder banalt – hvilket det langt hen ad vejen også er. I en perfekt verden, starter du et træningsprogram omkring din aktuelle belastningskapacitet og øger gradvist mængden, intensiteten og implementering af nye øvelser. Dette er måden bliver stærkere, bedre og samtidigt undgår skader. Derudover er det en mere eller mindre skudsikker måde hvorpå du undgår at få rhabdo. Det er dog, en noget idealistisk måde, at skrue sin træning sammen på, hvilket for mange CrossFittere synes som en by i Rusland. Fordi sporten Crossfit er som den er, med konstant variation i øvelser, intensitet og mængde fra gang til gang – hvilket langt hen ad vejen også er hvorfor så mange træner på denne måde – kan det være svært at tilrettelægge et så hensigtsmæssigt program. Det er af denne årsag at man af og til står i situationer hvor man står overfor en workout, der ligger langt ud over det man hidtil har udsat sin krop, at den her ”no pain, no gain” eller ”You only live once” (YOLO) mentaliteten kan være aldeles uhensigtsmæssig. Lad ikke CrossFit blive en ekstremsport, hvor du kaster dig ud noget, du på ingen måde er forberedt på. Samme principper gælder hvis du er på vej tilbage fra en træningspause. Tag et par skridt tilbage fra dit tidligere niveau og gradvis byg op.

3. Vær opmærksom på ”the perfect storm”

Selv hos personer, der er yderst veltrænede og som ikke laver noget der ligger langt over hvad man ellers kunne vurdere som deres aktuelle belastningskapacitet, kan rhabdomyolyse i sjældne tilfælde alligevel opstå. Dette kan lade sig gøre når flere andre risikofaktorer er til stede. Der har i enkelte casestudier været fundet en sammenhæng mellem træning i særligt varme omgivelser (samt dårlig hydreringstilstand) og udviklingen af rhabdomyolyse (4). Et andet studie finder ydermere en sammenhæng mellem indtag af alkohol den foregående uge og risikoen for at få rhabdo (22). Hvis ovenstående disponerende elementer kombineres, kaldes det for en ”perfect storm”.

Derudover er det vores erfaring at øvelser af særlig excentrisk karakter kan være en risikofaktor for TR. De fleste anekdoter omkring opståen af Rhabdo ifm. CrossFit og funktionel fitness kan spores tilbage til at udøvere har lavet øvelser med betragtelige excentriske komponenter. Der lader også til at være et mønster ift. at det ofte er excentrisk arbejde i musklens yderbane. F. eks ved konkurrencen i Kolding i 2018, hvor 14 deltagere blev indlagt med rhabdomyolyse, havde alle kraftige muskelsmerter svarende til mavemusklerne, efter relativ høj mængde GHD Situps. GHD situps er en øvelse hvor mavemusklerne kommer på et relativt stort stræk og samtidig er mekanisk hårdest i denne del af bevægelsen, hvor mavemusklernes er i deres yderbane (dvs. i udstrukket position). Andre øvelser med betragtelig excentrisk belastning i yderbanen, og der rent anekdotisk ofte berettes om ifm. cases med TR, er bla. kipping/butterfly pullups (biceps og latissimus dorsi) og kipping toes to bar (latissimus dorsi og mavemuskler)

Så selvom du måske er rigtig veltrænet så vær opmærksom på vejrforhold, hydreringstilstand, evt. forudgående indtag af alkohol (f. eks dagen inden træning) samt høj grad af excentrisk muskelbelastning af øvelserne der udføres. Hvis denne kombination af faktorer er til stede, så justér din træningsmængde og indsats inden du går i gang med træningssessionen.

Afrunding og opsummering

For at forebygge rhabdomyolyse, i særdeleshed når centrene åbner op igen efter lockdown, anbefales du tager højde for dit træningsniveau og overvejer din forudgående belastningsniveau under Lockdown. Sørg for at byg gradvist op derfra uden store pludselige spring i træningsbelastning. Træningen skal selvfølgelig være sjov og udfordrende og man kan sagtens lave fede workouts, men samtidig undgå at kaste dig ud en ekstrem YOLO-workout.

Hvis du leder efter PROGRAMMET til at opbygbe en mere skudsikker krop samt styrke i alle de fundamentale CrossFit-øvelser så CrossFys’ 8 ugers Functional Fitness Foundations det perfekte sted at starte!

Skriv en mail til os på hej@crossfys.dk, så sender vi dig programmet!

Train smart, not hard. 

Denne artikel er skrevet af: Carina Christensen (BSc. Fysioterapi) og Andreas Hessner (MSc. Fysioterapi)

Referencer:

1. Robertson E. CrossFit’s Dirty Little Secret. Medium [Internet]. 2013 [cited 2021 Feb 16]. Available from: https://medium.com/@ericrobertson/crossfits-dirty-little-secret-97bcce70356d.

2. Rabdomyolyse og myoglobinuri – Lægehåndbogen på sundhed.dk [Internet]. [cited 2021 Feb 11]. Available from: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/nyrer-og-urinveje/tilstande-og-sygdomme/rabdomyolyse-og-myoglobinuri/.

3. Kreatinkinase (total), P – Patienthåndbogen på sundhed.dk [Internet]. [cited 2021 Feb 11]. Available from: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/undersoegelser/blod-og-urinproever/kreatinkinase-total-p/.

4. Furman J. When exercise causes exertional rhabdomyolysis. JAAPA Off J Am Acad Physician Assist. 2015; 28(4):38–43.

5. Rabdomyolyse og myoglobinuri – Patienthåndbogen på sundhed.dk [Internet]. [cited 2021 Feb 11]. Available from: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/nyrer-og-urinveje/sygdomme/rabdomyolyse-og-myoglobinuri/.

6. Ramme AJ, Vira S, Alaia MJ, VAN DE Leuv J, Rothberg RC. Exertional rhabdomyolysis after spinning: case series and review of the literature. J Sports Med Phys Fitness. 2016; 56(6):789–93.

7. Galvez R, Stacy J, Howley A. Exertional Rhabdomyolysis in Seven Division-1 Swimming Athletes. Clin J Sport Med. 2008; 18(4):366–8.

8. Atias-Varon D, Sherman H, Yanovich R, Heled Y. Rhabdomyolysis After Crawling Military Training. Mil Med. 2017; 182(7):e1948–52.

9. Clarkson PM. Exertional rhabdomyolysis and acute renal failure in marathon runners. Sports Med Auckl NZ. 2007; 37(4–5):361–3.

10. Cleary MA, Sadowski KA, Lee SY-C, Miller GL, Nichols AW. Exertional rhabdomyolysis in an adolescent athlete during preseason conditioning: a perfect storm. J Strength Cond Res. 2011; 25(12):3506–13.

11. Clarkson PM. Case report of exertional rhabdomyolysis in a 12-year-old boy. Med Sci Sports Exerc. 2006; 38(2):197–200.

12. Do KD, Bellabarba C, Bhananker SM. Exertional Rhabdomyolysis in a Bodybuilder Following Overexertion: A Possible Link to Creatine Overconsumption. Clin J Sport Med. 2007; 17(1):78–9.

13. Bergeron MF, Nindl BC, Deuster PA, Baumgartner N, Kane SF, Kraemer WJ, et al. Consortium for Health and Military Performance and American College of Sports Medicine consensus paper on extreme conditioning programs in military personnel. Curr Sports Med Rep. 2011; 10(6):383–9.

14. Deltagere indlagt efter crossfit-stævne – én med akut nyresvigt – TV 2. nyheder.tv2.dk [Internet]. 2017 [cited 2021 Feb 16]. Available from: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-10-28-deltagere-indlagt-efter-crossfit-staevne-en-med-akut-nyresvigt.

15. Rabdomyolyse hos en veltrænet kvinde efter uvant type intens træning. Ugeskriftet.dk [Internet]. [cited 2021 Feb 16]. Available from: https://ugeskriftet.dk/videnskab/rabdomyolyse-hos-en-veltraenet-kvinde-efter-uvant-type-intens-traening.

16. Meyer M, Sundaram S, Schafhalter-Zoppoth I. Exertional and CrossFit-Induced Rhabdomyolysis. Clin J Sport Med Off J Can Acad Sport Med. 2018; 28(6):e92–4.

17. Wagner EH. Comprehensive Chronic Disease Management. In: Goldman’s Cecil Medicine [Internet]. Elsevier; 2012 [cited 2021 Feb 16]; p. 44–7. Available from: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9781437716047000129.

18. Brown CVR, Rhee P, Chan L, Evans K, Demetriades D, Velmahos GC. Preventing renal failure in patients with rhabdomyolysis: do bicarbonate and mannitol make a difference? J Trauma. 2004; 56(6):1191–6.

19. Armed Forces Health Surveillance Branch. Update: Exertional rhabdomyolysis, active component, U.S. Armed Forces, 2013-2017. MSMR. 2018; 25(4):13–7.

20. Rhabdomyolyse – diagnostisering og behandling. Forhøjet myoglobin [Internet]. [cited 2021 Feb 11]. Available from: https://pri.rn.dk/Sider/25470.aspx.

21. Huynh A, Leong K, Jones N, Crump N, Russell D, Anderson M, et al. Outcomes of exertional rhabdomyolysis following high-intensity resistance training. Intern Med J. 2016; 46(5):602–8.

22. Raleigh MF, Barrett JP, Jones BD, Beutler AI, Deuster PA, O’Connor FG. A Cluster of Exertional Rhabdomyolysis Cases in a ROTC Program Engaged in an Extreme Exercise Program. Mil Med. 2018; 183(suppl_1):516–21.

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.